Our Board

Chair                         Professor Vassilios Skouris - former President of the European Court of Justice

Deputy Chair           Ruthven Gemmell - former President of the CCBE

Board Member         Professor Wolfgang Ewer - former President of the DAV

Board Member         Michel Benichou - former President of the CCBE

Board Member         Dr Annette Mutschler-Siebert - Board Member of the DAV