English   Deutsch   Français   Nederlands   Español   Ελληνικά   عربي

Επείγουσα έκκληση για χρηματική ενίσχυση

Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε προκειμένου να συνεχίσουμε την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής που είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη στους αιτούντες διεθνούς προστασίας (αιτούντες άσυλο) στο κέντρο υποδοχής της Μόρια στο νησί της Λέσβου στην Ελλάδα.

Η οργάνωση European Lawyers in Lesvos gGmbH είναι ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η ομάδα μας – αποτελούμενη από έλληνες δικηγόρους ειδικευμένους στο δίκαιο ασύλου και από εθελοντές ευρωπαίους δικηγόρους με ειδίκευση στο ίδιο πεδίο δικαίου – παρέχει δωρεάν και αδέσμευτη νομική συνδρομή σε αιτούντες άσυλο στο νησί της Λέσβου.

Μέσα σε διάστημα δύο ετών, έχουμε προσφέρει δωρεάν νομική υποστήριξη σε περισσότερους από 8,100 ανθρώπους.

Η δουλειά μας έχει άμεση επίδραση και καταδεικνύει την σημασία που έχει για τους αιτούντες διεθνούς προστασίας η πρόσβασή τους σε νομική υποστήριξη: από το σύνολο των ανθρώπων που έχουμε βοηθήσει και οι οποίοι μας έχουν ειδοποιήσει σχετικά με την έκβαση της αιτήσεώς τους, ποσοστό 74,5% έχει λάβει καθεστώς ασύλου σε σύγκριση προς το μέσο όρο απονομής καθεστώτος ασύλου στην Ελλάδα που είναι 46,5%.

9,000 -κατά προσέγγιση- αιτούντες διεθνούς προστασίας διαμένουν στο κέντρο υποδοχής της Μόρια, η πλειονότητα αυτών προέρχεται από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Ο αριθμός τους ξεπερνά κατά πολύ τη χωρητικότητα του κέντρου υποδοχής που ανέρχεται σε 3,100 άτομα. Πολλοί εξ αυτών, συχνά άνθρωποι ιδιαιτέρως τραυματισμένοι ψυχικά και σωματικά ή  άρρωστοι, έχουν ελλειπή κατανόηση των δικαιωμάτων τους, της πολύπλοκης και διαρκώς μεταβαλλόμενης διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων από τις ελληνικές αρχές καθώς και των κριτηρίων που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση της υπόθεσής τους.

Η κατάσταση χειροτερεύει καθώς ο αριθμός των αφίξεων αυξάνεται: μέχρι το τέλος Ιουλίου 2018 έχει καταγραφεί τριπλάσιος αριθμός αφίξεων στις ακτές του νησιού σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2017. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη νομικής συνδρομής, το ίδιο και οι χιλίαδες των ανθρώπων που αναμένεται να φτάσουν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Δυστυχώς υπάρχουν ελάχιστοι δικηγόροι διαθέσιμοι να τους βοηθήσουν.

Κάθε αιτών διεθνούς προστασίας πρέπει να περάσει μέσα από μια διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης των λόγων και των ισχυρισμών που προβάλλει ενώπιον των ελληνικών αρχών στη βάση των οποίων υποβάλλει το σχετικο αίτημά του (Συνέντευξη Ασύλου). Η διαδικασία αυτή θα καθορίσει την θετική ή αρνητική έκβαση του σχετικού αιτήματος. Ωστόσο, δεν παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή από την Ελληνική πολιτεία στο στάδιο αυτό, δηλαδή στο στάδιο πριν την Συνέντευξη Ασύλου. Είμαστε ένας από τους λίγους οργανισμούς που παρέχει αφιλοκερδώς νομική υποστήριξη με σκοπό την προετοιμασία αυτών των ανθρώπων για την κρίσιμη αυτή συνέντευξη ενώπιον των Αρχών. Επιπλέον, επικουρούμε δικαιούχους οικογενειακής επανένωσης με βάση την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κανονισμός Δουβλίνο).

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες, χρειαζόμαστε επειγόντως οικονομική ενίσχυση ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια του έργου μας με στόχο να λάβουν δωρεάν νομική συνδρομή όσο το δυνατό περισσότεροι αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Ο οργανισμός μας βασίζεται στον εθελοντισμό, ως εκ τούτου τα λειτουργικά μας έξοδα είναι χαμηλά. Μια δωρεά της τάξεως των 50 Ευρώ επιτρέπει στους δικηγόρους μας – όλοι τους εν ενεργεία μέλη ευρωπαϊκών δικηγορικών συλλόγων και με εμπειρία στην εφαρμογή του προσφυγικού δικαίου – να προσφέρουν 8 ώρες ατομική (πρόσωπο με πρόσωπο) νομική συνδρομή σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Δεν λαμβάνουμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ελληνική Κυβέρνηση.

Είμαστε ευγνώμονες για κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη.

Σας παρακαλούμε να ενισχύσετε τη δράση μας κάνοντας χρήση του πιο κάτω πλήκτρου δωρεάς.

Οι εθελοντές μας, δικηγόροι, υποστηρίζουν και εργάζονται από κοινού με τους συναδέλφους τους μέλη ελληνικών δικηγορικών συλλόγων.

Ευχαριστούμε πολύ για την στήριξή σας.

Signature 2.png

                                                                                           Philip Worthington                                                                                                                                                                                      Managing Director                                                                                                                                                                        European Lawyers in Lesvos gGmbH                                                                            

 
Team outside container - Copy.jpg